Zagospodarowanie terenu:

- zagęszczanie i utwardzanie placów i wykopów

- układanie kostki cementowej (parkingi, chodniki,place)

- roboty rozbiórkowe młotem hydraulicznym

- załadunek, wywóz ziemi i gruzu

- usługi koparko-ładowarką i miniładowarką z widłami do palet

- pomiary elektryczne i oświetlenia

- instalacje elektryczne i sanitarne

Przykładowe realizacje